Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden CM Pour Femme

Voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen CM Pour Femme en haar cliënten, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanning salon

 1. De styliste van CM Pour Femme zal alle behandelingen na beste inzet en vermogen uitvoeren
 2. De styliste van CM Pour Femme zal altijd haar best doen de eisen en wensen van de cliënt waar te maken.
 3. De styliste van CM Pour Femme zal de cliënt inlichten over financiële consequenties na veranderingen in de behandeling.

Afspraken

 1. De cliënt is verplicht verhindering zo spoedig mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de behandeling bij CM Pour Femme te melden.
 2. Verhindering bij een SPMU en/of Fineline behandeling dient minimaal 48 uur voorafgaande aan de behandeling gemeld te worden. Bij annuleren of verzetten van uw afspraak binnen 48 uur voorafgaande op de geplande data verliest de client zijn/haar aanbetaling.
 3. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag CM Pour Femme het volledige bedrag van de afgesproken behandeling in kosten brengen.
 4. Indien de cliënt meer dan 15 min te laat in de salon aankomt, mag de styliste de behandeling annuleren en toch de kosten die bij de afgesproken behandeling van toepassing zijn in prijs brengen.
 5. Bij niet opdagen wordt het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht.
 6. CM Pour Femme moet verhindering zo snel mogelijk, doch 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
 7. Indien u ergens anders permanente make-up heeft laten uitvoeren dient u een foto door te mailen naar info@cmpourfemme.nl zodat wij kunnen zien of een cover-up mogelijk is.
 8. U betaalt een nieuwe behandeling en niet een bijwerking wanneer u reeds permanente make-up vanuit een andere salon heeft.
 9. Heeft u permanente make-up die gelaserd zou moeten worden, waardoor de behandeling niet uitgevoerd kan worden tijdens uw geplande afspraak, dan verliest u uw aanbetaling.
 10. Heeft u binnen 1 week voor uw afspraak botox laten zetten op de te behandelen zone dan kan de afspraak niet doorgaan en verliest u uw aanbetaling.
 11. Een extra touch up bedraagt €50 en is mogelijk binnen 3 maanden na de eerste bijwerking. Dit is eenmalig geldig.

Privacy

 1. De styliste neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op, en verwerkt deze in een online klantenbestand.
 2. CM Pour Femme zal persoonlijke gegevens niet doorspelen aan derden, zonder toestemming van de cliënt.
 3. CM Pour Femme is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is mede gedeeld tijdens een behandeling.
 4. De client is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is mede gedeeld tijdens een behandeling.
 5. De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de styliste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden door te verstrekken.

Betaling

 1. Aangegeven prijzen zijn vaste prijzen en gelden voor alle cliënten.
 2. De client dient na afloop van de behandeling de betaling direct contant of via pin te voldoen.
 3. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd.
 4. Cadeaubonnen zijn tot 1 jaar na aankoop datum geldig.
 5. Aanbetalingen dienen direct bij het plannen van een afspraak betaald te worden.
 6. Aanbetalingen worden niet geretourneerd. Wanneer u tot 48 uur voorafgaande op de behandeling uw afspraak annuleert, kunt u binnen 1 maand uw aanbetaling gebruiken.

Aansprakelijkheid

 1. CM Pour Femme is niet aansprakelijk voor schade van welk aard ook ontstaan doordat de styliste is uitgegaan van door de cliënt onjuiste of onvolledige informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden, vrijetijd besteding.
 2. CM Pour Femme is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die door de client mee zijn genomen naar de salon.

Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling, moet de klacht zo spoedig mogelijk doch binnen 7 dagen (1 week)  gemeld worden aan CM Pour Femme.
 2. Indien de klacht binnen 7 dagen gemeld word zal er naar een gepaste oplossing gezocht worden.
 3. Indien een klacht niet binnen 7 dagen na de behandeling gemeld word kunnen hier kosten voor berekent worden.
 4. Betaalde behandelkosten kunnen onder geen beding geretourneerd worden.

Garantie

 1. De cliënt heeft recht op een garantie periode van 7 dagen op de behandeling.

De garantie vervalt indien:

 • De cliënt op de hoogte is gebracht van resultaten en levensduur van behandeling.
 • De cliënt andere producten heeft gebruikt dan geadviseerd.
 • De cliënt producten niet volgens advies heeft gebruikt.
 • De cliënt adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 dagen heeft opgevolgd.

Behoorlijk gedrag

 1. De cliënt behoort zich in de salon te gedragen volgens algemene aanvaardbare normen.
 2. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de styliste van CM Pour Femme het recht de cliënt de toegang van de salon te weigeren.

Beschadiging en/of diefstal

 1. CM Pour Femme heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigd.
 2. CM Pour Femme meld diefstal altijd bij de politie

Recht

  1. Op elke overeenkomst tussen CM Pour Femme en de client is het Nederlandse recht van toepassing.
 1. De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van CM Pour Femme en zijn ook in de salon beschikbaar.